Povinné kontroly kotlů DEFRO, HKS Lazar, BeF Home, Olymberyl & Horseflame

Firma BOHEMIA SOLAR s.r.o. provádí povinné kontroly kotlů, automatický kotlů a teplovodních krbových vložek!

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Naše firma má servisní techniky registrované v seznamu odborně způsobilých osob pro provádění kontrol zdrojů tepla těchto výrobců:

 • BeF Home (krbové teplovodní vložky)
 • DEFRO (kotle, automatické kotle)
 • HKS Lazar (kotle, automatické kotle)
 • Olymberyl & Horseflame (krbová teplovodní kamna)

Co je předmětem kontroly technického stavu tepelného zdroje?

 • Výrobní štítek zdroje.
 • Základní konstrukční prvky spalovacího stacionárního zdroje.
 • Řídící, regulační, měřící a zabezpečovací prvky spalovacího stacionárního zdroje.
 • Palivové hospodářství (použité palivo, způsob skladování).
 • Teplovodní soustava (zajištění teploty vratné vody, akumulační nádoba).
 • Odvod spalin a spalinové cesty (napojení na spalinové cesty, zda je prováděna kontrola).
 • Přívod spalovacího vzduchu.
 • Provádění údržby spalovacího stacionárního zdroje (pravidelné čištění spalovacího zdroje).

Co je výstupem kontroly technického stavu tepelného zdroje?

 • O provedené kontrole bude na místě technikem proveden zápis na formuláři předepsaném MŽP.
 • Podepsaný originál obdrží provozovatel, kopii technik.
 • V případě že technik zjistí závady, je povinen je do protokolu uvést!

Ceník servisních kontrol:

 • zdroj  10 –  25 kW – 1.350 Kč
 • zdroj  25 –  50 kW – 1.500 Kč
 • zdroj 50 –  100 kW – 2.800 Kč
 • zdroj 100 – 300 kW – 3.750 Kč

Doprava při plánované trase – paušálně 200 Kč
Doprava při individuálně sjednané kontrole – 7,50 Kč/km

Ceny jsou uváděny vč. DPH!

Kontroly provádí odborně způsobilé osoby – zaměstnanci firmy:
BOHEMIA SOLAR s.r.o., Broumovská 28, 547 01 Náchod, IČO 25935658

Objednejte kontrolu